Uudised

. 

05.08.2010 TOIMUS JÕELÄHTME VALLAMAJAS RAHVAKOOSOLEK06-08-2010
05.08.2010 toimus Jõelähtme vallamajas rahvakoosolek Vabariigi valitsuse otsuse nr. 302 vaidlustamiseks Ruu kaevandusele loa andmiseks.

Koosolekust võtsid osa 34 aktiivset Jõelähtme elanikku, kes tunnevad muret meie looduse ja elukeskkonda muutvate otsuste pärast.

Vallavanem Andrus Umboja andis osalejatele ülevaate kaevandusloa menetlemise käigust ja võimalikest juriidilistest sammudest otsuse vaidlustamiseks.

Jaan Tepp andis ülevaate kaevandusloa menetlusdokumentide kättesaadavusest ja nende omavahelisest vastuolust. Ühtlasi vaadeldi planeeritava hagi juriidilisi üksikasju.

Vallavanem lubas toetada seltsi hagi koostamisel juriidilise nõu ja esmaste õigusabi kulude katmisega.

Koosoleku lõpul allkirjastati seltsi asutamisleping 20 inimese poolt.

Seltsi juhatuse liikmeteks valiti Jaan Tepp, Ülari Tiits ja Külle Loik.

« Tagasi