Uudised

. 

15.08. TOIMUS SELTSI ESIMENE KOOSOLEK 17-08-2010
Pühapäeval, 15.08 toimus Kadastiku talu juures seltsi esimene koosolek, milles kuulati ära juhatuse liikmete ettekanded seltis tegevusplaanidest seoses kaevandusega ja külavanema valimise vajadustest ning küla arengukava koostamisest.

Ühiselt otsustati, et selts vaidlustadab valitsuse otsuse nr. 302 ja asub koostöös Keskkonna õiguse keskusega kokku panema vaide sisu.

Otsustati asuda ette valmistama avalikku loodusmatka päeva planeeritava kaevanduse territooriumil.

Otsustati välja kuulutada külavanema valmise kuupäevaks 15.09. Täpsem info järgneb pärast kellaaja ja asukoha täpsustamist siinsamas ja valla kodulehel.

« Tagasi