Uudised

. 

SELTS PÖÖRDUS TALLINNA HALDUSKOHTUSSE 30-08-2010
RUU KÜLA HEAKORRA SELTS pöördus Tallinna halduskohtusse kaebusega Vabariigi Valitsuse korralduse nr. 302 vaidlustamiseks Ruu külla paekarjääri lubamiseks.

Hagi aluseks on näiteks fakt, et keskkonnamõjude uuringute tegemisse pole piisavalt kaasatud kohalikke inimesi, ignoreeritud on SA Säästva Eesti Instituudi eksperthinnangut, ignoreeritud on kohaliku omavalitsuse eitavat hoiakut karjäärile loa andmiseks, paekarjääri vajalikkuse põhjendused on paljasõnalised ja ei tugine tegelikkusele.

Ruu küla heakorra seltsi kaebuse täistekstiga on võimalik tutvuda seltsi koduleheküljel www.ruukyla.ee 'Kaevandusest, rubriigis.


« Tagasi