Uudised

. 

RUU KÜLALE VALITI KÜLAVANEMAKS MEELI MERI16-09-2010
15.09.2010 toimus Sillaotsa talus küla üldkoosolek, millest osales 30 inimest. Koosolekut juhtis Jaan Tepp ja külavanema valimiste vaatlejana oli Jõelähtme vallavalitsuse poolt Merike Metstak.

Koosoleku päevakorras oli 2 punkti:

1. Külavanema valimine
2. Seltsi juhatuse ülevaade tegevusest

Esimese päevakorra punkti juures esitati külavanema kandidaatideks Meeli Meri Männisalu talust ja Jaanus Kruus Obi talust. Jaanus Kruus taandas ennast kandidaatide nimekirjast Meeli Meri kasuks.

Meeli Meri valiti osalejate poolt ühehäälselt Ruu küla vanemaks.

Seltsi tegevuse aruandes tutvustati valitsuse korralduse nr. 302 vaidlustamise käiku ja järgnevat tegevusplaani.« Tagasi