Uudised

. 

TALLINNA HALDUSKOHUS VÕTTIS RUU KÜLA HEAKORRA SELTSI HAGI ARUTAMISELE04-10-2010
Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumaja võttis menetlusse Ruu küla heakorra seltsi hagi Vabariigi valitsuse korralduse nr. 302 "Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks" õigusvastaseks tunnistamise nõudes.

Kohtumenetlusse kaasati kolmanada osapoolena OÜ Väo Paas ja arvamusavalduse esitajana Jõelähtme vallavalitsus. Osapooled peavad oma seisukohad kirjalikult esitama Tallinna Halduskohtule 15. oktoobriks.

« Tagasi