Uudised

. 

SELTS OOTAB LIIKMETELT IDEID KIK TAOTLUSE KOOSTAMISEKS26-10-2010
informeerime Teid, et Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt on lahti läinud meede, mis on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide ja populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks. Abi saab ka parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

Lisaks on abikõlbulik elupaikade säilitamiseks vajaliku karja soetamine juhul, kui elupaigas pole seni karjatamist toimunud või kui karjatamiskoormus elupaigas on väiksem, kui on sätestatud põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» § 4 lõigetes 3 ja 5.

Ruu küla heakorra selts on valmis esitama taotluse, kuid siin peab sisu osas kaasa rääkima kogu küla. Ja selts ootab sinu arvamusi võimalike tegevuste osas juba homme, sest oma soovid peame esitama
taotluse näol KIK-i järgmise kuu lõpuks.

Pakkumise sisuga saad sa tutvuda siin:
http://www.kik.ee/et/uudised/462-taas-saab-eurotoetust-looduskaitselistele-projektidele.html

Ootame Teie mõtteid!« Tagasi