Uudised

. 

ARUANNE ON KOHATI PUUDULIK! AGA SEE EI LOE.02-04-2011
MTÜ taotles 02.03.2011 saadetud kirjaga Harjumaa Keskkonnaametilt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruandele antud heakskiidu tagasi kutsumist. 30.03.2011 tuli vastus, kus Keskkonnaamet on seisukohal, et kuigi meie poolt välja toodud punktides on mõningad aspektid KMH aruandes kohati puudulikud, ei muuda need KMH aruande lõppresultaati, ega takista loa andjal saada piisaval määral informatsiooni, väljastamaks õiguspärast kaevandamisluba.

Ruu küla heakorra selts on pettunud, kuid asub ette valmistama järgmist juriidilist sammu.


« Tagasi