Uudised

. 

TALLINNA HALDUSKOHUS JÄTTIS SELTSI KAEBUSE MENETLUSETA13-07-2011
Tallinna halduskohtu Pärnu kohtumaja jättis käiguta Ruu küla heakorra seltsi kaebuse Valitsuse korraldusele nr. 302, millega anti Keskkonnaametile luba väljastada kaeveluba.

Käiguta jätmise põhjenduseks toodi asjaolu, et selts oli ametlikult registreeritud peale valitsuse korralduse väljaandmist ja seoses sellega ei ole seltsil kaebeõigust. Kohus ei andnud seetõttu kaebusele mingit muud sisulist ega juriidilist hinnagut.

Ruu küla heakorra selts otsustab 30 päeva jooksul, kas nimetatud kohtuotsus edasi kaevata, tuginedes asjaolule, et seltsi liikmed, kes on allkirjastanud ka liikmeavalduse, on juba alates 2004 aastast aktiivselt osalenud kaevanduse alastes diskussioonides. Seega pole seltsi hilisema registreerimise korral tegemist uue organisatsiooni, vaid diskussioonis pidevalt osalenud inimeste seadusliku oragniseerumisega.« Tagasi