Uudised

. 

TALLINNA HALDUSKOHUS EI KOHALDANUD ESMAKAITSE ÕIGUST KAEVELOA VÄLJASTAMISE JÄRGSE JÄTKUTEGEVUSE PEATAMISEKS13-07-2011
Tallinna halduskohus ei rakendanud seltsi poolt vaidlustatud kaeveloa HARM-113 hagi käigus seltsi poolt taotletud esmakaitse õiguse kohaldamist, mistõttu on kaevandajal legaalne alus jätkata kaevandamise ettevalmistamist, sh. maa sihtotstarbe muutmist.

Ühtlasi määras kohus kohtuistungi ajaks 03.10.2011.

Ruu küla heakorra selts valmistab ette määruskaebust ja kogub eelolevaks kohtuistungiks lisamaterjali, kuna kohtu poolt esitatud seisukohtade järgi on tänastele asjaoludele tuginedes kaebus perspektiivitu. Seltsi juhatuse liikmed peavad hetkel konsultatsioone erialaspetsialistidega lisaekspertiiside koostamiseks.

« Tagasi