Uudised

. 

SELTS ESITAS HARJU MAAKOHTU OTSUSELE MÄÄRUSKAEBUSE20-07-2011
Ruu küla heakorra selts esitas Harju maakohtu otsusele mitte kohaldada esialgset õiguskaitset määruskaebuse Tallinna ringkonna kohtule.

Selts taotles oma esmases kaebuses esialgse õiguskaitse rakendamist vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 121 lõikele 2, kuna kaevandamisloa realiseerimisega soodustatud isiku (OÜ Väo Paas) poolt kaasneksid pöördumatud tagajärjed (metsa raadamine, pinnasekatendi eemaldamine, karjääri rajamine ning põhjavee taseme alanemine). Seetõttu oleks kaevandamisloa hilisemal tühistamisel halduskohtu poolt raskendatud otsuse täitmine, st sellega ei oleks võimalik saavutada soovitud eesmärki – õigusvastase tegevusega kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude vältimist.

Eeltoodud põhjustel taotleti kaebuses vaidlustatud korralduse kehtivuse peatamist, mida Harju maakohus ei rakendanud. Nimetatud otsus kaevati edasi.

« Tagasi