Uudised

. 

RUU KÜLA ESITAS APELLATSIOONIKAEBUSE10-05-2012
MTÜ RUU KÜLA HEAKORRA SELTS ESITAS APELLATSIOONKAEBUSE Tallinna Halduskohtu 20.03.2012 kohtuotsusele haldusasjas nr. 3-11-1595
millega jäeti rahuldamata meie kaebus Keskkonnaameti 09.06.2011 korralduse nr. HJR 1-15/11/431 tühisuse tuvastamiseks või tühistamiseks.

Keskkonnaameti korraldusega anti kaevandusluba Jägala maardlale Ruu küla metsas.

Varuli advokaadibüroo poolt koostatud apellatsioonikaebuse põhiseisukoht tugineb kaevandusloa tühisusel, kuna luba anti välja territooriumile, mis ei ole kaevandusalana fikseeritud ei Jõelähtme valla üldplaneeringus ega Harju maakonna teemaplaneeringus.

Apellatsioonikaebuse tekstiga on võimalik tutvuda "kaevandusest" rubriigis.
« Tagasi