Uudised

. 

RIIGIKOHUS VÕTTIS RUU KÜLA KASSATSIOONIKAEBUSE MENETLUSSE11-06-2013
23. mail 2013 aastal otsustas Riigikohus võtta Ruu küla kassatsioonikaebuse Ringkonnakohtu otsusele menetlusse, mis on senist asjaolude käiku arvestades olulise märgilise tähendusega samm.

Arvestades asjaolu, et Riigikohtus toimub enne menetlusotsuse tegemist loakogu istung, kus vaadeldakse asja sisulist poolt Põhiseaduslikust aspektist, tuleb loakogu otsust lubada meie kassatsioonikaebus edasisele menetlusele, hinnata oluliseks saavutuseks.

Varuli advokaadibüroo arvamusel tõstab nimetatud asjaolu meie kassatsioonikaebuse positiivse otsuse osakaalu olulisel määral. Kassatsioonikaebuse arutelu toimub kirjalikus menetluses.


« Tagasi