Uudised

. 

VÕIT RIIGIKOHTUS!15-10-2013
Ruu küla heakorra selts informeerib, et Riigikohtu Halduskolleegium langetas Ruu külale positiivse otsuse kohtuasjas nr. 3-3-1-35-13 MTÜ Ruu küla heakorra seltsi kaebuses Keskkonnaameti 9. juuni 2011. a korralduse nr HJR 1-15/11/431 tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt tühistamiseks ja ndis välja alloleva
RESOLUTSIOONI:

1. Rahuldada MTÜ Ruu küla heakorra selts kassatsioonkaebus.
2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 20. märtsi 2012. a otsus ja Tallinna Ringkonnakohtu 22. veebruari 2013. a otsus haldusasjas nr 3-11-1595.
3. Teha uus otsus, millega rahuldada MTÜ Ruu küla heakorra selts kaebus ning tühistada Keskkonnaameti 9. juuni 2011. a korraldus nr HJR 1-15/11/431.
4. Mõista Keskkonnaametilt MTÜ Ruu küla heakorra selts kasuks välja menetluskulud summas 13 431,94 eurot. Ülejäänud menetluskulud jätta menetlusosaliste endi kanda.
5. Tagastada kautsjon.

Kohtuotsuse tekstiga on võimalik tutvuda "Kaevandusest" rubriigis.

« Tagasi