Uudised

. 

VARULI ADVOKAADIBÜROO VAIDLUSTAS KESKKONNAAAMETI OTSUSE JÄTKATA KAEVANDUSLOA MENETLEMIST28-03-2014
Kaebuse eesmärk on osundada mitmetele faktilistele vigadele KKA otsuses mis teevad võimatuks loamenetluse uuenduse.

Niisamuti on vananenud keskkonnamõjude aruande koostamise aluseks olev programm, ning seoses sellega taotletakse uue programmi koostamist ehk esitatakse nõue arvestada kaevanduse KMH-s uuenenud olukorraga Ruu küla territooriumil.

Kaebuse tekstiga on võimalik tutvuda "Kaevanduse" rubriigis.« Tagasi