Uudised

. 

RUU KÜLA ESITAS KESKKONNAAMETILE TAOTLUSE ALGATADA MAASTIKUKAITSE ALA LOOMISE PROTSESS22-09-2014
Ruu küla esitas k.a. augustis Keskkonnaametile taotluse algatada maastikukaitse ala loomise protsess vastavalt 28.02. 2014 toimunud küla üldkoosoleku otsusele. Koosleku slaidid väljastatakse huvitatud osapooltele ekirjaga.

Käesolevaks hetkeks, ehk 22. oktoobriks ei ole Keskkonnaametilt protsessi algatamise kohta külaseltsile ametlikku otsust väljastanud, seega kõikidesse mitteametlikesse arvamusavaldustesse esitatud taotluse kohta palume suhtuda kaalutletult ja rahulikult.

Külaseltsi juhatus annab kõikidele huvilistele maastikukaisteala piiride ja võimalike piirangute kohta objektiivset infot kas telefonitsi või ekirjaga.« Tagasi