Uudised

. 

TOIMUS RUU KÜLA ÜLDKOOSOLEK21-12-2014
11.12.2014 toimus Ruu küla igaastane üldkoosolek alljärgneva päevakorraga:


1. Sissejuhatavad sõnad - külavanem Meeli Meri
2. Ruu maastikukaitseala loomise protsessist, ajagraafik ja võimalikud kaasnevad kitsendused ning algatatavad planeeringud - Andrus Umboja, Jaan Tepp
3. Ülevaade maastikulistest ja looduslikest leidudest - Keskkonnaameti poolne loodusekspert Andres Tõnisson
4. Ruu külla, Kadastiku teele, Upsi kinnistule planeeritavast kaasaegset külamudelit järgivast detailplaneerigust räägib kinnistu omanik Antti Jürgens
5. Ruu küla heakorra seltsi 2013 aasta majandusaasta aruande kokkuvõte - Jaan Tepp

Koosoleku slaididega on võimalik tutvuda siin:
http://www.ruukyla.ee/template/files/mdl_files.php/aastakoosolek_2015.pdf« Tagasi