Uudised

. 

RUU KÜLA HAGI VÕETI MENETLUSSE11-08-2015
Ruu küla hagi tühistada väljastatud kaevandusluba jõudis ringiga pärast Ringkonnakohtu otsust tagasi halduskohtu esimesse astmesse. Halduskohus palus esitada hagi terviktekst uuesti koos faktiliste asjaoludega, mis kinnitaks kaevandusloa õigustühisust.

Ruu küla apelleeriski uutele asjaoludele, mis olid KMH programmi vastuvõtmise ajal 2003 aastal loamenetlejale tundmatud. Välja toodi uued keskkondlikud ekspertiisid ja metsa hilisemad inventuurid, mis KMH programmi vastuvõtmise ajal olid veel sooritamata.

Seoses uue faktilise informatsiooniga Ruu metsa kohta taotleb külaselts loa tühistamist ja uue KMH programmi koostamist, mis võtaks arvesse ka hilisemad faktilised asjaolud kohaliku loodusliku keskkonna kohta.

« Tagasi