Uudised

. 

JÕELÄHTME VALD ALUSTAS RUU KÜLA MAASTIKU KAITSEALA LOOMISE PROTSESSIGA05-09-2016
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade

Jõelähtme vallavalitsus teatab, et Jõelähtme vallavolikogu algatas 11.08.2016 toiminud volikogu istungil Ruu küla väärtusliku maastiku kohaliku kaitse alla võtmise menetluse.

Loodusobjektiks on Ruu küla väärtuslik maastik. Peamiseks väärtuslikuks osaks on Ruu luitestik. Kaitseala kaitse eesmärkideks on kaitsta maastikuilmet, eelkõige pinnamoodi, kaitsta metsaökosüsteemi ja elustiku mitmekesisust ning säilitada ja parandada virgestus- ja puhkevõimalusi. Kaitseala maa hakkaks kuuluma tervikuna ühe piiranguvööndi (Ruu piiranguvöönd) koosseisu.

Kaitseala menetlusdokumentidega (kaitse alla võtmise ettepanekuga, kaitse alla võtmise algatamisega, kaitse- eeskirja eelnõu koos seletuskirja ja piiriettepanekuga ning alale tehtud ekspertiisiga) on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuse kantseleis, esmaspäevast neljapäevani ajavahemikul 09.00 kuni 17.00 ja reedeti ajavahemikul 09.00 kuni 14.00 või elektrooniliselt Jõelähtme valla kodulehe kaudu.

Materjalide avalik väljapanek kestab kuu aega, algusega 22.08.2016 ja lõpptähtajaga 22.09.2016. Avalikustamise ajal on võimalik vallavalitsusele kirjalikult esitada menetlusega seotud ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid, millele vastatakse avalikul arutelul. Küsimuste, ettepanekute ja vastuväidete esitamise lõpptähtaeg on 22.09.2016. Avalik arutelu toimub 25.09.2016 kell 14.00 Jõelähtme vallavalitsuse majas aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald.

Pärast avalikku arutelu vastatakse avalikul arutelul tõusetunud või vastamata jäänud küsimustele nädala aja jooksul lõpptähtajaga 30.09.2016. Pärast seda otsustab Jõelähtme vallavolikogu Ruu küla väärtusliku maastiku kaitse alla võtmise.

Seotud dokumendid
http://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/13012652?redirect=http%3A%2F%2Fjoelahtme.kovtp.ee

« Tagasi