Uudised

. 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU MOODUSTAS KOHALIKU KAITSEALA13-03-2017
Jõelähtme Vallavolikogu algatas eelmise aasta augustis Ruu külas asuva väärtusliku maastiku kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Käesoleva aasta veebruaris sai menetlus lõpu kui volikogu otsustas eelnimetatud väärtusliku maastiku lõplikult kaitse alla võtta (Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsus nr 425). Volikogu otsusega kehtestati välispiir ja kaitseala kaitse- eeskiri, mis selgitab lühidalt kaitse alla võtmise eesmärki ja lubatud ning keelatud tegevusi. Kaitseala nimeks sai „Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt".

Riigi Teatajas avaldatud loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse, loodusobjekti välispiiri, kaitse- eeskirja ja seletuskirjaga saab tutvuda siin:

https://www.riigiteataja.ee/akt/401032017024

Vastavalt looduskaitseseaduse § 11 lg 6 jõustub loodusobjekti kaitse alla võtmise otsus kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

« Tagasi