Uudised

. 

HALDUSKOHUS ANDIS VÄO PAAS OÜ-LE ÕIGUSE JÄTKATA LOAMENETLUSEGA22-09-2017
Tallinna Halduskohus piiras Ruu küla maastikukaitse ala piire 52 hektari ehk kaevandusala ulatuses kuni Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 425 kehtivuse ümber toimuva kohtuvaidluse lõppemiseni. Nimetatud otsus võimaldab kaevandajal kaevandusloa menetlusega edasi minna.

Kohtulik arutelu OÜ Väo Paas kaebuse üle otsuse nr 425 tühistamiseks tervikuna või alternatiivselt osas, milles see laieneb Jägala lubjakivimaardla mäeeraldise ja selle teenindusmaa alale toimub 23.10.2017 Tallinna Halduskohtus.

« Tagasi