Uudised

. 

TEEDEEHITUSEKS TUUAKSE TUHANDEID TONNE LUBJAKIVI IDA-VIRUMAALT15-06-2018
SEEGA POLE RUU KAEVANDUSE JÄRGI SISULIST VAJADUST! Aktuaalne Kaamera 14.06.2018: Eesti Energia tarnib Ida-Virumaalt Pärnusse tuhandeid tonne lubjakivi, mis jääb üle põlevkivi kaevandamisel ja ... loe edasi

HALDUSKOHUS ANDIS VÄO PAAS OÜ-LE ÕIGUSE JÄTKATA LOAMENETLUSEGA22-09-2017
Tallinna Halduskohus piiras Ruu küla maastikukaitse ala piire 52 hektari ehk kaevandusala ulatuses kuni Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 425 kehtivuse ümber toimuva kohtuvaidluse lõppemise... loe edasi

HALDUSKOHUS JÄTTIS MAASTIKUKAITSE ALALE ESIALGSE ÕIGUSKAITSE KOHALDAMATA22-03-2017
Tallinna Halduskohus jättis Väo Paas OÜ taotluse kohaldada Ruu küla maastiku kaitseala loomise otsusele esialgset õiguskaitsest, rahuldamata. Taotletav esialgne õiguskaitse, juhul kui halduskohus olek... loe edasi

VÄO PAAS OÜ TAOTLEB MAASTIKU KAITSEALA OTSUSE TÜHISTAMIST13-03-2017
Väo Paas OÜ läbi Ellex-Raidla advokaadibüroo vaidlustas Jõelähtme valla otsuse moodustada kohalik maastiku kaitseala ja taotleb Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsuse nr 425 tühistamist. Ühtlas... loe edasi

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU MOODUSTAS KOHALIKU KAITSEALA13-03-2017
Jõelähtme Vallavolikogu algatas eelmise aasta augustis Ruu külas asuva väärtusliku maastiku kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Käesoleva aasta veebruaris sai menetlus lõpu kui volikogu otsustas e... loe edasi

RUU KÜLAL UUS KÜLAVANEM KÜLLE LOIK23-01-2017
20.01.2017 Ruu küla aastakoosolekul valiti külale uueks külavanemaks Külle Loik Sillaotsa talust. Külle kontaktid: GSM. 56464138 ruukyla@gmail.com või: kylle.loik@gmail.com Täname Meelit 6 aa... loe edasi

JÕELÄHTME VALD ALUSTAS RUU KÜLA MAASTIKU KAITSEALA LOOMISE PROTSESSIGA05-09-2016
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade Jõelähtme vallavalitsus teatab, et Jõelähtme vallavolikogu algatas 11.08.2016 toiminud volikogu istungil Ruu küla väärtusliku m... loe edasi

RUU KÜLA 775 ÜRITUSE FOTOD05-09-2016
Täneme kõiki osalejaid ja korraldajaid Ruu külapäeva õnnestumise eest. Külapäeva pildid on leitavad siit: https://1drv.ms/f/s!AjozfM7Leh2Fgbx0vjgC3de8CJHONQ

RUU KÜLA 775 ÜRITUSTE KAVA12-06-2016
Hea külaline! Kutsume Teid järgnevate kuude jooksul osalema Ruu küla sünnipäevaüritustest, mille kohta järgnevates vallalehtedes tulevad täpsemad teated. Plaanime rida üritusi: - Obi ratsata... loe edasi

RUU KÜLA HAGI VÕETI MENETLUSSE11-08-2015
Ruu küla hagi tühistada väljastatud kaevandusluba jõudis ringiga pärast Ringkonnakohtu otsust tagasi halduskohtu esimesse astmesse. Halduskohus palus esitada hagi terviktekst uuesti koos faktiliste as... loe edasi

TOIMUS RUU KÜLA ÜLDKOOSOLEK21-12-2014
11.12.2014 toimus Ruu küla igaastane üldkoosolek alljärgneva päevakorraga: 1. Sissejuhatavad sõnad - külavanem Meeli Meri 2. Ruu maastikukaitseala loomise protsessist, ajagraafik ja võimalikud k... loe edasi

VALLALEHT AVALDAS LOO RUU METSAST21-12-2014
Detsembrikuu Jõelähtme vallaleht avaldas artikli Ruu metsa looduslikest leidudest ja käivast kohtuvaidlusest ning looduskaitseala taotlusest. Vallalehe saab alla laadida siit: http://joelahtme.k... loe edasi

RUU KÜLA ESITAS KESKKONNAAMETILE TAOTLUSE ALGATADA MAASTIKUKAITSE ALA LOOMISE PROTSESS22-09-2014
Ruu küla esitas k.a. augustis Keskkonnaametile taotluse algatada maastikukaitse ala loomise protsess vastavalt 28.02. 2014 toimunud küla üldkoosoleku otsusele. Koosleku slaidid väljastatakse huvitatud... loe edasi

VARULI ADVOKAADIBÜROO VAIDLUSTAS KESKKONNAAAMETI OTSUSE JÄTKATA KAEVANDUSLOA MENETLEMIST28-03-2014
Kaebuse eesmärk on osundada mitmetele faktilistele vigadele KKA otsuses mis teevad võimatuks loamenetluse uuenduse. Niisamuti on vananenud keskkonnamõjude aruande koostamise aluseks olev programm,... loe edasi

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS ALUSTADA RUU KÜLA MAASTIKUKAITSEALA LOOMISEGA28-03-2014
26.veebruaril 2014 aastal tegi Jõelähtme Vallavolikogu vallavalitsusele ettepaneku alustada väärtusliku maastiku kaitse alla võtmise protsessiga Jõelähtme vallas, Ruu külas ning esitada Keskkonnamin... loe edasi

KESKKONNAAMAET LÄHEB KAEVANDUSLOA MENETLUSE UUELE RINGILE28-02-2014
Kuigi Riigikohus tühistas 2012 aastal väljastatud kaeveloa tuginedes KMH muutmise järgselt seadusest tuleneva avalikustamise kohustuse täitmata jätmise pärast, on Keskkonnaamaet täna kaevandaja OÜ Väo... loe edasi

VÕIT RIIGIKOHTUS!15-10-2013
Ruu küla heakorra selts informeerib, et Riigikohtu Halduskolleegium langetas Ruu külale positiivse otsuse kohtuasjas nr. 3-3-1-35-13 MTÜ Ruu küla heakorra seltsi kaebuses Keskkonnaameti 9. juuni 2011.... loe edasi

KÜLAVANEMA VALIMISED 20.10.201324-09-2013
ÜLDKOOSOLEKU KUTSE RUU KÜLA KÜLAVANEMA VALIMISEKS Ruu küla üldkoosolek toimub 20.10.2013 kell 15:00 Jõelähtme rahvamajas. Päevakorras 1. Meeli Meri ülevaade külavanema perioodist 2010-2013 2. ... loe edasi

RIIGIKOHUS VÕTTIS RUU KÜLA KASSATSIOONIKAEBUSE MENETLUSSE11-06-2013
23. mail 2013 aastal otsustas Riigikohus võtta Ruu küla kassatsioonikaebuse Ringkonnakohtu otsusele menetlusse, mis on senist asjaolude käiku arvestades olulise märgilise tähendusega samm. Arvesta... loe edasi

RUU KÜLA ESITAS TALLINNA RINGKONNAKOHTU OTSUSELE KASSATSIOONIKAEBUSE RIIGIKOHTULE18-04-2013
Ruu küla esitas Tallinna Ringkonnakohtu otsusele kassatsioonikaebuse Riigikohtule. Kassatsioonikaebuse tekstiga on võimalik tutvuda "Kaevanduse" rubriigis. Hetkel toimub Riigikohtu loakomisjoni me... loe edasi

16.03. 13 TOIMUB RUU KÜLA AASTAKOOSOLEK16-03-2013
Laupäeval 16.03.2013 kell 16:00 toimub Jõelähtme kultuurimajas Ruu küla aastakoosolek järgmiste päevakorra punktidega: 1. Kohtuprotsessi käik ja edasised sammud. 2. Möödunud 2012 aasta kokkuvõt... loe edasi

TALLINNA RINGKONNAKOHUS LANGETAS RUU KÜLALE EBASOODSA OTSUSE16-03-2013
22.02.2013 langetas Tallinna Ringkonnakohus Ruu küla apellatsioonikaebusele ebasoodsa otsuse, jättes halduskohtu otsuse muutmata ja mõistes Ruu küla heakorra seltsilt välja kolmanda osapoole kohtukulu... loe edasi

RUU KÜLAVANEM MEELI MERI ANDIS INTERVJUU "KUKU" RAADIOLE15-06-2012
Ruu külavanem Meeli Meri andis intervjuu "KUKU" raadiole paekarjääri ümber toimuvast kohtuvaidlusest 10.06.2012 Maatunni saates. Intervjuud on võimalik kuulata KUKU raadio saadete arhiivist, kopeer... loe edasi

KUUSALU VALLA AJALEHT "SÕNUMITOOJA" KAJASTAB LAULUPIDU14-06-2012
Kuusalu valla ajaleht "Sõnumitooja" kajastas Jõelähtme-Kuusalu ühislaulupidu ajakirjanik Ülle Tamme artikliga "Kuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupäev oli pühendatud Ruu küla kaitsele". Artikliga on... loe edasi

PRESSITEADE 01.06.2012 JÕELÄHTME-KUUSALU LAULUPÄEV ON PÜHENDATUD RUU KÜLA KAITSEKS 31-05-2012
PRESSITEADE 01.06.2012 JÕELÄHTME-KUUSALU LAULUPÄEV ON PÜHENDATUD RUU KÜLA KAITSEKS Laupäeval, 02.06. algusega kell 17:00 toimus Jägala joal Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja tantsupidu KARUKELLAD HEL... loe edasi

14.05. PRESSITEADE: KESKKONNAAMET SURUB SEADUSEVASTASELT PAEKIVIKARJÄÄRI PLANEERINGUTES KAJASTAMATA ALALE31-05-2012
PRESSITEADE 14.05.2012 KESKKONNAAMET SURUB SEADUSEVASTASELT PAEKIVIKARJÄÄRI PLANEERINGUTES KAJASTAMATA ALALE Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev Keskkonnaamet jätkab jõuliselt Jõeläh... loe edasi

RUU KÜLA ESITAS APELLATSIOONIKAEBUSE10-05-2012
MTÜ RUU KÜLA HEAKORRA SELTS ESITAS APELLATSIOONKAEBUSE Tallinna Halduskohtu 20.03.2012 kohtuotsusele haldusasjas nr. 3-11-1595 millega jäeti rahuldamata meie kaebus Keskkonnaameti 09.06.2011 korrald... loe edasi

RUU KÜLA SELTSI AASTAKOOSOLEK14-11-2011
Arvestades aastaringi täitumisest Ruu küla heakorra seltsi tegevusest ja juriidilisest võitlusest oma elukeskkonna säilimise eest, kutsub selts kokku aastakoosoleku 16.11 kell 20:00 juhatuse liikme Ja... loe edasi

SELTS PEATAB AJUTISELT UUTE DOKUMENTIDE LAADIMISE VEEBI14-11-2011
Arvestades kohtuprotsessi käigus sadade lehekülgedeni küündiva materjalihulgaga, otsustas selts ajutiselt peatada kohtumaterjalide laadimise oma veebi. Samas on materjalid huvitatud isikutele kättesaa... loe edasi

RUU KÜLA ESINDAB VARULI ADVOKAADIBÜROO14-11-2011
Seoses kohtuprotsessi keerukusega, esindab Ruu küla heakorra seltsi alates august 2011 advokaadibüroo Varul AS läbi advokaatide Mikk Lõhmus ja Karl Haavasalu.

SELTS ESITAS HARJU MAAKOHTU OTSUSELE MÄÄRUSKAEBUSE20-07-2011
Ruu küla heakorra selts esitas Harju maakohtu otsusele mitte kohaldada esialgset õiguskaitset määruskaebuse Tallinna ringkonna kohtule. Selts taotles oma esmases kaebuses esialgse õiguskaitse rak... loe edasi

TALLINNA HALDUSKOHUS EI KOHALDANUD ESMAKAITSE ÕIGUST KAEVELOA VÄLJASTAMISE JÄRGSE JÄTKUTEGEVUSE PEATAMISEKS13-07-2011
Tallinna halduskohus ei rakendanud seltsi poolt vaidlustatud kaeveloa HARM-113 hagi käigus seltsi poolt taotletud esmakaitse õiguse kohaldamist, mistõttu on kaevandajal legaalne alus jätkata kaevandam... loe edasi

TALLINNA HALDUSKOHUS JÄTTIS SELTSI KAEBUSE MENETLUSETA13-07-2011
Tallinna halduskohtu Pärnu kohtumaja jättis käiguta Ruu küla heakorra seltsi kaebuse Valitsuse korraldusele nr. 302, millega anti Keskkonnaametile luba väljastada kaeveluba. Käiguta jätmise põhjend... loe edasi

RUU KÜLA HEAKORRA SELTS VAIDLUSTAS KAEVELOA KOHTUS29-06-2011
Ruu küla heakorra selts vaidlustas Keskkonnaameti 09. juunil väljastatud kaeveloa kohtus ja palus liita käesolev hagi valitsuse korralduse nr. 302 vaidlustamise hagiga. Hagi tekstiga on võimalik t... loe edasi

RUU KÜLA HEAKORRA SELTS KOHTUS 22.06. KESKKONNAMINISTRIGA29-06-2011
PRESSITEADE RUU KÜLA ESINDAJAD KOHTUSID KESKKONNAMINISTRIGA SEOSES JÄGALA KARJÄÄRI AVAMISEGA 22. juunil kohtusid Ruu küla heakorra seltsi esindajad keskonnaministri Keit Pentusega, et paluda m... loe edasi

KAEVANDAMISELE ANTI LUBA!!16-06-2011
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon väljastas 09. juuni 2011 korraldusega nr HJR 1-15/11/431 OÜ-le Väo Paas maavara kaevandamise loa HARMG-113 (L.MK/320342) Jägala lubjakivikarjääri. Loa tekst... loe edasi

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU ANDIS KAEVANDUSLOALE EITAVA SEISUKOHA28-05-2011
Jõelähtme vallavolikogu andis oma 26.05. 11 toimunud volikogu istungil Keskkonnaameti kaevandusloa eelnõule oma selge eitava seisukoha. Otsuses fikseeriti: 1. Mitte toetada Keskkonnaameti Harju-J... loe edasi

KUTSE RUU KÜLA ESIMESELE KÜLAJAANIKULE24-05-2011
HEA RUU KÜLA ELANIK JA TEMA SÕBRAD NII LINNAST KUI KA MAALT! TULEB AASTA LÜHEM ÖÖ, PEATA OMA PÄEVATÖÖ! SÜÜTA LÕKE, LUSTI LÖÖ! Olete oodatud meie küla esimesele JAANITULELE 23.06.2011 algusega ... loe edasi

RUU KÜLA SAATIS KIRJA PEAMINISTRILE JA KESKKONNAMINISTRILE20-05-2011
Ruu küla heakorra selts saatis 09. mail pöördumise peaministrile ja keskkonnaministrile seoses kaevandusloa jõulise edasise menetlemisega ning palus nende sekkumist. Ühtlasi saatis selts Keskkonna... loe edasi

KÜLAVANEM KUTSUB!03-05-2011
Kuna kogu Eestimaa toimetab ja puhastab 07.05.11., siis üritame ka meie "ÄRA TEHA"! Nimelt, kuna kogu küla rahvas käib ujumas Jägala jões, meie küla silla juures, siis oleks kena kui looksime seal ... loe edasi

07.05 TALGUD07-04-2011
07.05.2011 toimuvad üle Eesti erinevates paikades talgud. Ootame kõikki kel vähegi aega ja tahtmist oma koduvalda ilusamaks tegema! http://talgud.teemeara.ee/events/andrus-umboja

ARUANNE ON KOHATI PUUDULIK! AGA SEE EI LOE.02-04-2011
MTÜ taotles 02.03.2011 saadetud kirjaga Harjumaa Keskkonnaametilt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruandele antud heakskiidu tagasi kutsumist. 30.03.2011 tuli vastus, kus Keskkonn... loe edasi

VALMIS RUU KÜLA ARENGUKAVA 2011-201522-02-2011
Tänu LEADER programmi toele valmis Ruu küla arengukava. Arengukava koostamiseks korraldati kokku kolm kogu külarahvast hõlmavat töötuba ja kaks seltsi koosolekut. Arengukava võeti külaelanike poolt... loe edasi

KAEVANDAMISE LOA EELNÕU AVALIK ISTUNG TOIMUB 31.JAANUARIL JÕELÄHTME VALLAMAJAS. 18-01-2011
OÜ Väo Paas teatab, et Jägala lubjakivimaardla Jägala lubjakivi mäeeraldise kaevandamise loa eelnõud tutvustav avalik istung toimub 31.jaanuaril 2011.aastal kell 17.30 Jõelähtme vallamajas. Jägala lu... loe edasi

ILMUS "RUU KÜLA UUDISED" JÄRJEKORDNE NUMBER17-12-2010
Kolmandaks advendipühaks valmis meie küla oma ajalehe "Ruu küla uudised" teine number. Käesolevas numbris saab lugeda järgmiseid lugusid: - Külavanem Meeli Meri pöördumine - Kaevanduse vastase... loe edasi

SELTS OOTAB LIIKMETELT IDEID KIK TAOTLUSE KOOSTAMISEKS26-10-2010
informeerime Teid, et Keskkonna Investeeringute Keskuse poolt on lahti läinud meede, mis on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide ja populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks. Abi saab... loe edasi

RUU KÜLA ORIENTEERUMISE PÄEVA JUHEND05-10-2010
Ruu küla ORIENTEERUMISE PÄEVA juhend Aeg ja koht: 16.oktoober 2010 Kodasoo mõisa eest Programm: 1-2 liikmelistele võistkondadele, start kell 11.00. ... loe edasi

TALLINNA HALDUSKOHUS VÕTTIS RUU KÜLA HEAKORRA SELTSI HAGI ARUTAMISELE04-10-2010
Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumaja võttis menetlusse Ruu küla heakorra seltsi hagi Vabariigi valitsuse korralduse nr. 302 "Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks" õigusvastaseks tunnistamise nõ... loe edasi

JÕELÄHTME VALLA LEHE UUS NUMBER KAJASTAB SELTSI TEGEMISI JA KÜLAVANEMA VALIMIST17-09-2010
Septembri kuu Jõelähtme valla leht kajastab nii külavanema valimisi, kui ka seltsi tegemisi kaevanduse vastases liikumises. Lehega saab tutvuda siin (kopeeri ja aseta veebilehitseja aadressiribale)... loe edasi

RUU KÜLALE VALITI KÜLAVANEMAKS MEELI MERI16-09-2010
15.09.2010 toimus Sillaotsa talus küla üldkoosolek, millest osales 30 inimest. Koosolekut juhtis Jaan Tepp ja külavanema valimiste vaatlejana oli Jõelähtme vallavalitsuse poolt Merike Metstak. Koo... loe edasi

SELTS PÖÖRDUS TALLINNA HALDUSKOHTUSSE 30-08-2010
RUU KÜLA HEAKORRA SELTS pöördus Tallinna halduskohtusse kaebusega Vabariigi Valitsuse korralduse nr. 302 vaidlustamiseks Ruu külla paekarjääri lubamiseks. Hagi aluseks on näiteks fakt, et keskkonna... loe edasi

TOIMUVAD RUU KÜLA KÜLAVANEMA VALIMISED19-08-2010
Ruu küla üldkoosolek toimub 15.09.2010 kell 19.00 Sillaotsa talus, Ruu külas. Päevakorras külavanema valimised. Oodatud on külavanema kandidaatide ülesseadmine külaelanike poolt vastavalt Külavanem... loe edasi

15.08. TOIMUS SELTSI ESIMENE KOOSOLEK 17-08-2010
Pühapäeval, 15.08 toimus Kadastiku talu juures seltsi esimene koosolek, milles kuulati ära juhatuse liikmete ettekanded seltis tegevusplaanidest seoses kaevandusega ja külavanema valimise vajadustest ... loe edasi

POSTIMEES 09.08.10 "JÕELÄHTME ELANIKUD VÕITLEVAD KAITSEALA NAABRUSSE KAEVANDUSE RAJAMISE VASTU"10-08-2010
Postimees kajastab Ruu küla elanike võitlust artiklis "Jõelähtme elanikud võitlevad kaitseala naabrusse kaevanduse rajamise vastu" Artikkel: http://www.postimees.ee/?id=297497

SELTS AVAS OMA BLOGI06-08-2010
Selts avas oma blogi aadressil http://eitahakaevandust.blogspot.com/ Tule ja räägi ning suhtle! Avalda oma mõtteid kommentaariumites, levita blogi linki oma sõprade seas.

05.08.2010 TOIMUS JÕELÄHTME VALLAMAJAS RAHVAKOOSOLEK06-08-2010
05.08.2010 toimus Jõelähtme vallamajas rahvakoosolek Vabariigi valitsuse otsuse nr. 302 vaidlustamiseks Ruu kaevandusele loa andmiseks. Koosolekust võtsid osa 34 aktiivset Jõelähtme elanikku, kes ... loe edasi